Sildenafil – recensioner – pris

Sildenafil – recensioner – prisSildenafil används för att behandla manliga sexuella funktionsproblem (impotens eller erektil dysfunktion-ED). I kombination med sexuell stimulering fungerar sildenafil genom att öka blodflödet till penis för att hjälpa en man att få och hålla erektion.

Detta läkemedel skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar (såsom HIV, hepatit B, gonorré, syfilis). Öva ”säker sex” som att använda latex kondomer. Kontakta din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Hur du använder Sildenafil tablett
Läs bipacksedeln som tillhandahålls av apoteket innan du börjar ta sildenafil och varje gång du får påfyllning. Om du har frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Sildenafil – sverige – hur det fungerar – recensioner – åsikter – forum

För att behandla erektil dysfunktion-ED, åsikter ta detta läkemedel genom munnen enligt instruktioner från din läkare, vanligtvis efter behov. Ta sildenafil minst 30 minuter, men inte mer än 4 timmar, sverige före sexuell aktivitet recensioner (1 timme före är den mest effektiva). Ta inte mer än en gång dagligen forum.

En fettrik måltid kan fördröja hur snabbt läkemedlet börjar fungera hur det fungerar.

Doseringen är baserad på ditt medicinska tillstånd, svar på behandlingen och andra mediciner du kan ta. Var noga med att berätta för din läkare och apotekspersonal om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och åsikter växtbaserade produkter) forum.

Tala om för din läkare om ditt tillstånd inte förbättras recensioner.

Försiktighetsåtgärder
Innan du tar sildenafil, tala om för din läkare eller hur det fungerar apotekspersonal om du är allergisk mot det; eller om du har några andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser, sverige vilket kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Prata med din apotekare för mer information.

Sildenafil – kommentarer – ingredienser – hur att använda – sammansättning

Sildenafil innan du använder detta läkemedel, kommentarer berätta för din läkare eller apotekspersonal din sjukdomshistoria, särskilt av: hjärtproblem (såsom hjärtinfarkt eller livshotande oregelbunden hjärtslag under de senaste 6 månaderna, bröstsmärta/angina, hjärtsvikt), stroke under de senaste 6 månaderna, njursjukdom, ingredienser leversjukdom, hur att använda högt eller lågt blodtryck, en allvarlig förlust av kroppsvatten( uttorkning), penisförhållanden (såsom vinkling, fibros / ärrbildning, Peyronies sjukdom), historia av smärtsam / långvarig erektion (priapism), tillstånd som kan öka risken för priapism (såsom sicklecellanemi, leukemi, multipelt myelom), ögonproblem sammansättning (såsom retinit pigmentosa, plötslig nedsatt syn, NAION).

Sildenafil - kommentarer - ingredienser - hur att använda - sammansättningDetta läkemedel kan göra dig yr eller orsaka synproblem. Alkohol eller marijuana kan göra dig mer yr. Kör inte bil, använd maskiner eller gör något som kräver sammansättning vakenhet eller tydlig syn förrän du kan göra det på ett säkert sätt. Begränsa alkoholhaltiga drycker. Tala med din läkare om du använder marijuana.

Innan du opererar, berätta för din läkare eller kommentarer tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter) ingredienser hur att använda.

Detta märke av läkemedlet används vanligtvis inte hos kvinnor. Under graviditeten ska sildenafil endast användas när det är klart nödvändigt. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare.

Sildenafil – biverkningar – kontraindikationer – gör det ont

Denna medicinering passerar in i bröstmjölk i små mängder. Rådfråga din läkare innan du ammar.

Interaktion
Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga gör det ont läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda/receptfria läkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekare kontraindikationer. Starta, stoppa eller ändra inte dosen av läkemedel utan din läkares godkännande.

En produkt som kan interagera med detta läkemedel är: riociguat.

Sildenafil kan orsaka en allvarlig blodtrycksfall när det används tillsammans med nitrater. En allvarlig blodtrycksfall kan leda till yrsel, svimning och sällan hjärtinfarkt eller stroke biverkningar. Använd inte sildenafil med något av följande: vissa läkemedel som används för att behandla bröstsmärta/angina (nitrater som nitroglycerin, isosorbid), kontraindikationer rekreationsdroger som kallas ”poppers” innehållande Amylnitrat, amylnitrit eller butylnitrit.

Om du också tar en alfa blockerare medicin (såsom doxazosin, tamsulosin) för att behandla en förstorad prostata/BPH eller högt blodtryck, ditt blodtryck kan få för låg vilket kan leda till yrsel eller svimning. Din läkare kan börja behandlingen med en lägre dos sildenafil för att minimera risken för lågt blodtryck gör det ont.

Sildenafil – var man kan köpa – apotek – pris – Amazon – Aliexpress

Sildenafil - var man kan köpa - apotek - pris - Amazon - AliexpressAndra läkemedel kan påverka avlägsnandet av sildenafil från din kropp, vilket kan påverka hur sildenafil fungerar. Exempel inkluderar azolantimykotika (såsom itrakonazol, ketokonazol), makrolidantibiotika pris (såsom klaritromycin, erytromycin), HIV-proteashämmare (såsom ritonavir, saquinavir), hepatit C-virusproteashämmare (såsom boceprevir, telaprevir), apotek mifepriston, rifampin, bland andra.

Ta inte detta läkemedel med någon annan produkt som innehåller sildenafil eller andra liknande läkemedel för erektil dysfunktion ED eller pulmonell hypertension (såsom tadalafil, vardenafil). Amazon, Aliexpress.

Överdos
Om någon har överdoserat och har allvarliga symptom som att passera ut eller andningssvårigheter, ring 911. Annars, ring ett giftkontrollcenter direkt. Amerikanska invånare kan ringa sitt lokala giftkontrollcenter på 1-800-222-1222. Kanadas invånare kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter var man kan köpa. Symtom på överdosering kan innefatta svår yrsel, svimning, smärtsam/långvarig erektion. Amazon, Aliexpress.

Observera
Dela inte denna medicin med andra.

Utebliven Dos
Ej relevant.

Lagring
Förvaras vid rumstemperatur bort från ljus och fukt. Förvara inte i badrummet apotek. Håll alla mediciner borta från barn och husdjur.

Spola inte mediciner ner på toaletten eller häll dem i avlopp var man kan köpa om inte instrueras att göra det. Kassera produkten på rätt sätt när den har löpt ut eller inte längre behövs. Kontakta apotek spersonalen pris eller det lokala avfallshanteringsföretaget.Information senast reviderad januari 2018. Copyright(c) 2018 Första Databank, Inc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here